Aquest lloc web (www.ecad.cat) i tots els seus continguts, incloent-hi els textos,

imatges, sons, bases de dades, codis i qualsevol altre material són de l’Escola

Catalana de Doblatge, SL (ECAD a partir d’ara), amb el NIF B-64941800, o de

tercers que hagin autoritzat l’ús d’aquests continguts a l’ECAD. Tot aquest material

està a l’empara de la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual. L’accés

a aquest lloc web resta subjecte a les condicions següents:

1. Queda prohibida la reproducció, còpia, ús, distribució, comercialització,

comunicació pública o qualsevol altra activitat que es pugui fer amb el contingut

d’aquestes pàgines web, que necessitarà sempre l’autorització expressa de l’ECAD.

2. L’ECAD no es responsabilitza de la mala utilització dels continguts d’aquestes

pàgines web per part de l’usuari.

3. L’ECAD no es responsabilitza de cap informació no continguda en aquestes

pàgines web i, per tant, no elaborada directament i sota el control de l’ECAD o

no publicada amb el seu nom. Concretament, l’ECAD no respon del contingut i

la informació de les pàgines web de terceres persones connectades per enllaços

(links) amb les pàgines web de l’ECAD.

4. L’ECAD es reserva el dret d’actualitzar els continguts d’aquestes pàgines web

quan vulgui, i també d’eliminar-los i de limitar-hi o impedir-hi l’accés, de manera

temporal o definitiva.

5. L’ECAD no s’obliga a controlar les informacions i les opinions que els usuaris

transmetin per mitjà dels fòrums oberts en aquestes pàgines web. Sigui com sigui,

l’ECAD es reserva el dret d’eliminar de les seves pàgines web qualsevol informació

o opinió dels usuaris que sigui contrària a la legalitat vigent, especialment quan

signifiqui una vulneració dels drets i llibertats fonamentals de la persona.

6. L’ECAD no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa

responsable dels danys causats per l’accés al web o per la impossibilitat d’accedir-
hi.