Nom i cognoms (obligatori)

Correu electrònic (obligatori)

Telèfon

DNI

Edat)

Currículum breu

Curs a què et matricules

GRUP A
 4 hores diàries, del 28 de juny al 23 de juliol de 16 a 20h

GRUP B
 4 hores diàries, del 12 al 23 de juliol de 10 a 14h i de 16 a 20h

Altres horaris per ordre de preferència:

Fotografia